21 december 2023

När julen närmar sig och året går mot sitt slut vill vi i forskningsprojektet Hållbar Interiör ta tillfället i akt att tacka er alla för ert ovärderliga stöd och engagemang under det gångna året. Vi har tillsammans gjort ett viktigt arbete för att skapa en positiv förändring inom området hållbar inredningsarkitektur. Julen är en tid för eftertanke och det är med stor tacksamhet som vi ser tillbaka på alla de insatser och bidrag som ni har delat med er av till oss. Era idéer, samarbeten och er entusiasm har varit avgörande för att föra vårt forskningsprojekt framåt.

Året startade med att Vinnova meddelande att Hållbar Interiör får fortsatt beviljat stöd genom steg 3. Steg 3 innebär att Hållbar interiör nu är redo att lanseras på marknaden. Under året har RISE, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, som leder arbetet med framtagningen av miljömärkningen för Hållbar interiör genomfört piloter tillsammans med samarbetspartners i två steg. En central och betydande del i detta arbete är det mångsidiga och omfattande deltagandet av olika verksamheter som tillsammans representerar hela värdekedjan för arbete med interiöra projekt.

Fler verksamheter ansluter sig fortgående till projektet och under hösten har vi välkomnat bland andra Arbetsförmedlingen som ny samarbetspartner. Arbetsförmedlingen vill inspirera andra svenska myndigheter att följa deras initiativ och arbeta mer konkret med viktiga hållbarhetsfrågor. Vi kan bara instämma och applådera deras initiativ!

”Hållbar Interiörs utbildningsmaterial kan vara ett sätt att få in en mera branschspecifik blick på hållbarhet och hur hållbarhetsaspekter konkret implementeras i inredningspraktikens alla projektskeden. Vi kommer testa delar av utbildningsmaterialet i kandidatutbildningen nu under hösten. Det blir första gången materialet används, och vi hoppas det kan bli ett verktyg framöver, antigen i sin nuvarande form eller en variation av den” – Thomas Paltiel, arkitekt och lektor på Konstfack.

Foto: Jan Møller.
Fotograf: Niklas Palmklint.

Under hösten har utbildningsmaterial som framtagits som en del av projektet implementerats vid Konstfack och HDK Valand. Materialet vänder sig inredningsarkitekt- eller möbeldesignutbildningar på universitetsnivå, och bygger på den logik som forskningsprojektet har tagit fram och som handlar om hur man kan minska klimat- och miljöpåverkan kopplat till lokaler. ”Materialet inom utbildningen utmärker sig genom att uppmuntra till interaktiv dialog med studenter och grundar sig på aktuell forskning inom området.” – Cecilia Tjärnberg, inredningsarkitekt och kommunikatör för Hållbar interiör. ”Hållbar Interiörs utbildningsmaterial kan vara ett sätt att få in en mera branschspecifik blick på hållbarhet och hur hållbarhetsaspekter konkret implementeras i inredningspraktikens alla projektskeden. Vi kommer testa delar av utbildningsmaterialet i kandidatutbildningen nu under hösten. Det blir första gången materialet används, och vi hoppas det kan bli ett verktyg framöver, antigen i sin nuvarande form eller en variation av den” – Thomas Paltiel, arkitekt och lektor på Konstfack.

Mjuka värden i en ny logotyp 

Hållbar Interiör har även under hösten introducerat en ny logotyp, framtagen av den grafiska formgivaren Jan Møller. Genom att särskilt framhäva projektets mjuka värden har logotypen utformats för att inte bara vara en visuell representation, utan också en kraftfull symbol för projektets kärnvärden och vision. Det finns inte någon annan miljömärkning för insidan av lokaler, själva interiören, och det är därför av avgörande betydelse för branschen att Hållbar Interiör får det genomslag som behövs för att göra en verklig skillnad i samhället och för den gröna omställningen. De skarpa linjerna i HI-logotypen har varsamt mjukats upp, och samma genomtänkta designprinciper återspeglas i HINT– och Hi certifieringslogotypen. Jan betonar att stolen har en stark symbolisk innebörd och denna ikon har smidigt integrerats i de övriga två symbolerna. ”Genom denna enhetliga design förmedlar varje logotyp inte bara sin individuella karaktär, utan stärker också den övergripande känslan och innebörden som vi strävar efter att förankra i projektet”, förklarar Jan.

Våren 2024 bjuder på många spännande händelser när vi förbereder lanseringen Hållbar Interiörs miljömärkning. Vi kommer att öka vår närvaro både online och IRL, genom våra sociala medier och i samband med deltagande vid vårens olika mässor och evenemang. Det blir en intensiv period i projektet och vi ser fram mot varje sekund!

God Jul och Gott Nytt År!