logo

Nyhetsbrev?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av uppdatering, nyheter, notiser mm.

Hållbar Interiör är den första miljömärkningen i Sverige som bedömer hela lokalen utifrån definierade miljökriterier. HI-märkningen är ny och riktar sig till dig som vill återbruka istället för att köpa nytt – inreda med cirkulär ekonomi i fokus.

Alla som HI-märker får hjälp och vägledning med bedömningen, som leder till en typ 1-miljömärkning, men också förändrade arbetssätt, bättre uppfyllelse av hållbarhetsmål och ett förbättrat hållbarhetsarbete.


Med HI-märkningen skapas också goda förutsättningar för investeringar och satsningar som bygger på mätbar långsiktighet och hållbarhet.

Läs mer information

Läs mer

Hint, ett digitalt hjälpmedel

Hint, HI-märkningens digitala hjälpmedel, är framtaget för alla som vill arbeta hållbart med lokaler och som i ett tidigt skede vill skapa en överblick över lokalens nuvarande hållbarhetsnivå.

Utbildning i HI

För att nå Parisavtalets klimatmål behöver alla branscher ställa om genom ett minskat resursuttag, minskade utsläpp och främjandet av en cirkulär ekonomi. Vill du lära dig mer om vad du kan göra för att bidra till minskad miljöpåverkan kopplat till just dina lokaler?

Testa verktyget import

Testa verktyget

Aktuellt read-more

Aktuellt

Hållbar Interiör, HI, är Sveriges första miljömärkning för lokaler. HI-märkningen innebär att hela lokalen utformas och förvaltas enligt definierade miljökriterier som verifieras av certifieringsorganet RISE


- Sascha Firle

Instagram