logo

Nyhetsbrev?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av uppdatering, nyheter, notiser mm.

Hållbar Interiör är den första miljömärkningen i Sverige som verifierar hela lokalen utifrån definierade miljökriterier. HI-märkningen är ny och riktar sig till dig som vill återbruka istället för att köpa nytt – inreda med cirkulär ekonomi i fokus.

Alla som HI-märker får hjälp och vägledning med verifieringen, som leder till en typ 1-miljömärkning, men också förändrade arbetssätt, bättre uppfyllelse av hållbarhetsmål och ett förbättrat hållbarhetsarbete.


Med HI-märkningen skapas också goda förutsättningar för investeringar och satsningar som bygger på mätbar långsiktighet och hållbarhet.

Läs mer information

Läs mer

Miljömärkning av lokaler

För att nå Parisavtalets klimatmål behöver alla branscher ställa om genom ett minskat resursuttag, minskade utsläpp och främjandet av en cirkulär ekonomi. För första gången kan både offentliga och kommersiella lokaler miljömärkas.

Hint skapar hållbara interiörer

Nu finns äntligen Hint tillgänglig för att testas! Här kan du testa en beta-version av hur Hint fungerar. Med enkla fakta och snabba klick får du en första hållbarhetsprognos för din lokal.

Testa verktyget import

Testa verktyget

Aktuellt read-more

Aktuellt

I det digitala verktyget Hint anges grundläggande information om en lokal. Denna fakta räknas sedan samman i en preliminär hållbarhetsprognos för byggnadens eller lokalens interiör.


Hållbar interiör

Instagram