logo

Nyhetsbrev?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av uppdatering, nyheter, notiser mm.

Hållbar interiör har som mål att sätta en ny standard för hur en inredning värderas och hur rumslig gestaltning kan kopplas samman med cirkulära affärsmodeller och långsiktigt hållbara värden.

För en hyresgäst som väljer att satsa på en miljöcertifiering krävs engagemang. Hållbar interiör har som mål att vägleda hyresgästen genom hela denna process. Det ska vara praktiskt och pedagogiskt och resultera i något utöver ett hållbarhetsintyg, nämligen nya insikter och ett förändrat arbetssätt.


Med Hållbar interiörs verktyg och certifiering skapas goda förutsättningar för investeringar och satsningar byggda på mätbar långsiktighet.

Läs mer information

Läs mer

Ambition och motivation i en Hållbar interiör

Vi har ett samhällsproblem. Klimatförändringarnas koppling till produktion och konsumtion är ett faktum. Ett av de viktigaste målen för inredningsbranschen just nu är minskad miljöpåverkan. Men hur når vi då dit? Vi tror att aktiviteter och initiativ bör föras fram på bred front. Hållbar interiör vill bli inredningsbranschens viktigaste verktyg och den kompletterande miljöcertifieringen är en självklar målsättning.

Prova verktyget Hint

Hur kan ett hållbarhetsarbete i en lokal bedömas och fungera i praktiken? Efter ett år av intensivt arbete närmar sig forskningsprojektet Hållbar interiör äntligen svaren. Nu öppnar projektet dörren till plattformen som kan hjälpa hyresgäster och inredningsarkitekter att få en förståelse för hur faktorer kopplade till interiört hållbarhetsarbete sammanvävs. I det digitala verktyget Hint anges grundläggande information om en lokal. Denna fakta räknas sedan samman i en preliminär hållbarhetsprognos för byggnadens eller lokalens interiör.

Testa verktyget import

Testa verktyget

Aktuellt read-more

Aktuellt

I det digitala verktyget Hint anges grundläggande information om en lokal. Denna fakta räknas sedan samman i en preliminär hållbarhetsprognos för byggnadens eller lokalens interiör.


Hållbar interiör

Instagram