logo

En ny certifiering för interiörer

Bristen på krav och tillgång till relevant information om interiörens miljöpåverkan gör det svårt för en verksamhet att göra hållbara val.

Läs mer

Hållbar Interiör

den nya miljömärkningen för interiörer

Dags för förändring!

Det finns bevisligen stora miljövinster att göra både gällande utsläpp av koldioxid och alstring av avfall genom att återbruka möbler och inredningsprodukter.

Läs mer

Webinarium

Partnerskap

Aktuellt