Den nya hållbar- hetsmärkningen för beställare och inrednings-arkitekter

Läs Mer

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en miljömärkning för inredningsprojekt som ska säkerställa kvalité och hållbarhet i invändiga lokalprojekt. Namnet på den nya märkningen kommer att bli Hållbar interiör. Märkningen, som även kommer fungera som ett verktyg för inredningsarkitekter och andra som arbetar med interiörer, tas fram gemensamt av Indicum inredningsarkitekter, Trä- och Möbelföretagen, ArkDes, Konstfack och Tenant & Partner. I hård konkurrens har projektet valts ut och stöds av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Projektet är nu i en utvecklingsfas för att fastställa förutsättningar och behov av en interiör märkning.

Inredningsarkitekter har länge saknat en miljömärkning för sitt arbete. Sedan gammalt är vi vana att använda oss av miljömärkningar för produkter, möbler och fastigheter. Möbelfakta, Svanen, Miljöbyggnad, BREEAM och LEED känner många till, men för ett helt inredningsprojekt finns i nuläget ingen miljömärkning. Därför känns det väldigt positivt med en satsning på miljöarbete inom interiöra projekt. 

När en hyresgäst ska flytta till nya lokaler sker en hyresgästanpassning där fastighetsägaren kan välja att miljöcertifiera lokalen. Hyresgästen själv erbjuds däremot inte samma möjlighet att miljöcertifiera sin del av projektet, inredningen. Enligt en rapport från IVL (nr C339) har skrivbord och skrivbordsstolar störst miljöpåverkan i ett kontorsombyggnadsprojekt. Vilket betyder att andelen återbruk av skrivbord och skrivbordsstolar är den enskilt viktigaste miljöfaktorn för att minska mängden avfall och koldioxidutsläpp vid en lokalförändring. Med andra ord behövs en övergripande miljömärkning som omfattar hela inredningsprojektet, från början till slut, där dela som återbruk, ytskikt, material, möbelval och energiåtgång ingår. För att skapa en hållbar framtid behövs en helhetssyn. Det räcker inte att tänka hållbart i enskilda delar om den totala kedjan inte är hållbar.

"Med Hållbar interiör hoppas vi kunna synliggöra för hyresgästen vilka effekter återbruk, möbel- och materialval har på miljön. Med tydliga och konkreta mål kan vi säkerställa att varje projekt klarar de ställda kraven samt blir så bra som möjligt ur miljösynpunkt. Genom att erbjuda slutkunden en miljömärkning skapar vi ett värde i att satsa på hållbara interiörer."

- Therese Löwstedt, inredningsarkitekt hos Indicum inredningsarkitekter och projektledare för Hållbar interiör. 

Verktyget i Hållbar interiör ska anpassas för att kunna fungera under hela arbetsprocessen i interiöra projekt, från förslag till upphandling och på så sätt underlätta att projektet hela tiden styr mot hållbara val. 

Målet med Hållbar interiör är att ta fram en interiör märkning som bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Guld

Silver

Brons

Hur påverkas miljön om 100 år av de beslut vi tar idag?

Läs Mer
Hållbar Interiör
therese.lowstedt@indicum.se