I kriteriedokumentet finns alla miljökriterier som bedömer om en lokal kan verifieras. Miljökriterierna håller en hög ambitionsnivå och är i linje med de senaste vetenskapliga rönen om hållbara lokaler.

>> laddar ner Kriteriedokumentet här