17 januari 2024

Hållbar Interiör har sammanställt en lista med fyra konkreta tips om vad som bör prioriteras vid förändringsarbete och inredningsprojekt på ditt kontor. Genom att välja rätt lokal, förvalta ett väl förankrat inredningskoncept, upprätthålla en aktuell inventering av befintlig inredning och satsa på återbruk, reparation och rekonditionering kan vi spara både på klimatet och plånboken.

”Interiörens utformning påverkar vad vi kan göra i lokalen och hur vi beter oss där. Att gestalta en interiör är att skapa en upplevelse som kan ha stor inverkan på trivsel, mående och ergonomi för den som vistas där. Det är därför viktigt att vi som inredningsarkitekter prioriterar hög kvalitet. Ett väl förankrat inredningskoncept utgår från verksamhetens kärnvärden, är frånkopplat trender och istället något som håller över tid” säger inredningsarkitekten Therese Löwstedt.

”De nya lokalerna användes inte enligt plan på grund av förändrade arbetsmetoder och ökat distansarbete. Vi genomförde en omfattande inventering av all inredning och kunde därefter göra en betydande omorganisering med relativt enkla medel, utan att behöva göra några större tilläggsbeställningar av ny inredning” säger inredningsarkitekten Marie Lindblad.

RÄTT LOKAL

– Överväg lokalens storlek, ljusinsläpp och planlösning för att säkerställa att den uppfyller era behov avseende funktioner, flöden och ergonomi på ett optimalt sätt.

Genom att välja rätt lokal från första början kan man främja återbruk av såväl planlösning som ytskikt och på så sätt undvika större ombyggnationer som ger ett stort avtryck på klimatet. Gör en analys av vilka behov och funktioner som är extra viktiga för er verksamhet både i nuläge och för framtiden. Det är av stor vikt att tänka långsiktigt för att undvika framtida ombyggnationer. En analys kan även ge en uppfattning om lokalen används på ett effektivt sätt, kanske finns ytor som kan förbättras eller hyras ut till någon annan om ni inte själva behöver dem. Lokalen behöver tillåta en viss flexibilitet i takt med att verksamhetens behov förändras. Ett konkret sätt att arbeta med detta är att testa i ritning att flera olika möbleringsalternativ är möjliga utan att en ombyggnation behövs.

  • INREDNING OCH FÖRVALTNING

 – Arbeta utifrån ett inredningskoncept och prioritera att ta fram ett förvaltningsunderlag för inredningen.

Det är en vanligt förekommande inställning att inredning ska bytas ut med jämna mellanrum. De senaste decennierna har vi sett hur trenderna växlar allt snabbare och att hyreskontrakten för lokaler blir allt kortare, vilket också har avspeglats i att interiörernas livslängd blir allt kortare. Ett väl förankrat inredningskoncept förenklar vid framtida kompletteringar och motarbetar slit-och-slängbeteenden. ”Interiörens utformning påverkar vad vi kan göra i lokalen och hur vi beter oss där. Att gestalta en interiör är att skapa en upplevelse som kan ha stor inverkan på trivsel, mående och ergonomi för den som vistas där. Det är därför viktigt att vi som inredningsarkitekter prioriterar hög kvalitet. Ett väl förankrat inredningskoncept utgår från verksamhetens kärnvärden, är frånkopplat trender och istället något som håller över tid” säger inredningsarkitekten Therese Löwstedt. En annan viktig aspekt för att förlänga interiörens livslängd är förvaltningsunderlaget. Det kan till exempel innehålla information om planerad livslängd, underhåll, reparation samt ersättning av delar. Med kunskap om vikten av att vårda och bevara kan interiören förvaltas på ett hållbart sätt och få en längre livslängd, vilket är en besparing både för miljön och plånboken.

  • INVENTERING

– Upprätthåll en aktuell inventarielista omfattande samtlig inredning, med allt från möbler till textil inredning, där till exempel information om produkten, antal och placeringar framgår.

Med en tydlig överblick över vilka typer av möbler som finns, var de står och vilket utförande de har är det möjligt att genomföra en omfattande ommöblering med relativt enkla medel. En uppdaterad inventarielista är ett viktigt verktyg för att en verksamhet ska kunna göra långsiktiga planer för rekonditionering, inköp och avyttring.

Marie Lindblad, inredningsarkitekt på Indicum Inredningsarkitekter, delar med sig av erfarenheter från en inventering på Naturvårdsverket där nya behov uppstod till följd av covid-pandemin. ”De nya lokalerna användes inte enligt plan på grund av förändrade arbetsmetoder och ökat distansarbete. Vi genomförde en omfattande inventering av all inredning och kunde därefter göra en betydande omorganisering med relativt enkla medel, utan att behöva göra några större tilläggsbeställningar av ny inredning”, berättar Marie.

  • ÅTERBRUK, REPARERATION OCH REKONDITIONERING

– Återanvänd befintlig inredning i dess nuvarande skick, genomför reparationer och omklädnad av slitna möbler eller inredning som behöver uppdateras med ny färg för att harmonisera med det överenskomna inredningskonceptet.

Den största delen av en möbels klimatavtryck uppkommer vid framtagning av materialråvara och produktion av själva möbeln, medan transport, rekonditionering och avyttring endast står för en liten del av de totala utsläppen. Att återbruka mer är därför en viktig aspekt både för den som vill minska sitt klimatavtryck och för att hålla nere mängden avfall och inte bidra till överanvändning av jordens resurser. Jobba gärna utifrån en avfallshierarki där du i första hand återbrukar i befintligt skick och i andra hand renoverar eller rekonditionerar och i sista hand väljer nyproducerat. Vid behov av komplettering finns idag flera aktörer som riktat in sig på begagnade möbler för kontor. De säljer både till privata företag och till offentliga verksamheter via de ramavtal som finns för kommuner, regioner och statliga organisationer. Tänk på att du även kan kontakta dem för att sälja de möbler du inte längre behöver så att de kan användas av någon annan i stället för att hamna på tippen.

Läs fler HI-artiklar här!