logo

Nyhetsbrev?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av uppdatering, nyheter, notiser mm.

Ett av de viktigaste målen för inredningsbranschen just nu är minskad miljöpåverkan. Men hur når vi då dit? Vi tror att aktiviteter och initiativ bör föras fram på bred front. Hållbar interiör vill bli inredningsbranschens viktigaste måttstock. Följ arbetet här!

Julhälsning från Hållbar Interiör

21 december 2023

När julen närmar sig och året går mot sitt slut vill vi i forskningsprojektet Hållbar Interiör ta tillfället i akt att tacka er alla för ert ovärderliga stöd och engagemang under det gångna året. Vi har tillsammans gjort ett viktigt arbete för att skapa en positiv förändring inom området hållbar inredningsarkitektur. Julen är en tid för eftertanke och det är med stor tacksamhet som vi ser tillbaka på alla de insatser och bidrag som ni har delat med er av till oss. Era idéer, samarbeten och er entusiasm har varit avgörande för att föra vårt forskningsprojekt framåt.

Mjuka Värden i ny logotyp

30 oktober 2023

Hållbar Interiör har introducerat en ny logotyp, framtagen av den grafiska formgivaren Jan Møller. Genom att särskilt framhäva projektets mjuka värden har logotypen utformats för att inte bara vara en visuell representation, utan också en kraftfull symbol för projektets kärnvärden och vision. Det finns inte någon annan miljömärkning för insidan av lokaler, själva interiören, och det är därför av avgörande betydelse för branschen att Hållbar Interiör får det genomslag som behövs för att göra en verklig skillnad i samhället och för den gröna omställningen.

BRIST PÅ EFTERFRÅGAN – HINDER VID ÅTERBRUK AV MÖBLER

18 oktober 2023

För att uppnå verklig hållbarhet i inredningsprojekt är det nödvändigt att adressera den obalans som råder på återbruksmarknaden. Att enbart fokusera på att det ska finnas en försäljning av återbrukade möbler är inte tillräckligt om majoriteten fortfarande rutinmässigt väljer att köpa nytt. Vi behöver både omvärdera vår syn på inredning som konsumtionsvara och aktivt främja återbruk inom interiöra projekt.

Implementering av utbildningsmaterial för hållbar inredningsarkitektur vid Konstfack och HDK Valand

17 oktober 2023

Införande av utbildning inom hållbar inredningsarkitektur är av avgörande betydelse för att möta dagens och framtidens behov av en hållbar utveckling inom inredningsbranschen. Utbildningsmaterial har tagits fram genom forskningsprojektet Hållbar Interiör, i samarbete med RISE. Det material som nu under hösten 2023 blir en del av kursutbudet vid skolorna består av fem separata moduler genom vilka studenterna får lära sig om hållbara materialval, energieffektivitet, återvinning, cirkulär ekonomi och hälsosamma interiörer.