logo

Nyhetsbrev?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av uppdatering, nyheter, notiser mm.

Ett av de viktigaste målen för inredningsbranschen just nu är minskad miljöpåverkan. Men hur når vi då dit? Vi tror att aktiviteter och initiativ bör föras fram på bred front. Hållbar interiör är inredningsbranschens viktigaste måttstock. Följ arbetet här!

Julhälsning från Hållbar Interiör

21 december 2023

När julen närmar sig och året går mot sitt slut vill vi i forskningsprojektet Hållbar Interiör ta tillfället i akt att tacka er alla för ert ovärderliga stöd och engagemang under det gångna året. Vi har tillsammans gjort ett viktigt arbete för att skapa en positiv förändring inom området hållbar inredningsarkitektur. Julen är en tid för eftertanke och det är med stor tacksamhet som vi ser tillbaka på alla de insatser och bidrag som ni har delat med er av till oss. Era idéer, samarbeten och er entusiasm har varit avgörande för att föra vårt forskningsprojekt framåt.

Mjuka Värden i ny logotyp

30 oktober 2023

Hållbar Interiör har introducerat en ny logotyp, framtagen av den grafiska formgivaren Jan Møller. Genom att särskilt framhäva projektets mjuka värden har logotypen utformats för att inte bara vara en visuell representation, utan också en kraftfull symbol för projektets kärnvärden och vision. Det finns inte någon annan miljömärkning för insidan av lokaler, själva interiören, och det är därför av avgörande betydelse för branschen att Hållbar Interiör får det genomslag som behövs för att göra en verklig skillnad i samhället och för den gröna omställningen.