logo

Ett av de viktigaste målen för inredningsbranschen just nu är minskad miljöpåverkan. Men hur når vi då dit? Vi tror att aktiviteter och initiativ bör föras fram på bred front. Hållbar interiör vill bli inredningsbranschens viktigaste måttstock. Följ arbetet här!

Prova verktyget Hint

27 april 2022

Hur kan ett hållbarhetsarbete i en lokal bedömas och fungera i praktiken? Efter ett år av intensivt arbete närmar sig forskningsprojektet Hållbar interiör äntligen svaren. Nu öppnar projektet dörren till plattformen som kan hjälpa hyresgäster och inredningsarkitekter att få en förståelse för hur faktorer kopplade till interiört hållbarhetsarbete sammanvävs. I det digitala verktyget Hint anges grundläggande information om en lokal. Denna fakta räknas sedan samman i en preliminär hållbarhetsprognos för byggnadens eller lokalens interiör.