Kraven för fastigheter är högt ställda men för interiören finns knappt några krav alls. Det råder en brist på tillgång till relevant information för att kontrollera en miljöpåverkan från inredningsprojekt.

Med Hållbar interiörs digitala verktyg kommer användaren få miljöfakta kopplat till en inredning och därmed lättare kunna avgöra vilka beslut som är hållbara och inte.Det digitala verktyget Hint guidar användaren genom en process där hållbarheten i en lokal tydliggörs steg för steg. Redan nu erbjuder vi alla att testa hur det kan komma att fungera. Följ länken nedan så kommer du till en det digitala verktyget. Med enkla fakta och snabba klick får du en första hållbarhetsprogos för just din lokal.

För dig som står inför en lokalförändring eller kanske funderar på att certifiera en redan befintlig lokal är det viktigt att göra miljömedvetna val tidig i processen. Det är då du kan påverka resultat i rätt riktning mest! Därför är det just dessa aspekter vi valt att fokusera på i Hint just nu.
Har du synpunkter på hur något fungerar eller är utformat? Hör gärna av dig till oss på Hållbar interiör!

Testa Hint om du bedömer en befintlig lokal här

Testa Hint om du bedömer ett lokaförändringsprojekt här