logo

Nyhetsbrev?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av uppdatering, nyheter, notiser mm.

Partnerskap

Indicum

Arkitektkontor och initiativtagare till projektet med ett stort engagemang i miljöfrågor och inredningsarkitektur.

RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner med erfarenhet av liknande projekt. Projektleder framtagning av Hållbar interiörs certifiering.

Agero

Techbolag som bidrar med att utveckla en hållbar strategi inom ramen för it-tjänster.

Voidmark

Techbolag som arbetar med innovativa projekt och teknisk projektledning inom datamodellering, AI, machine learning och IT. Projektleder framtagning av Hållbar interiörs digitala verktyg Hint.

JLL

Hyresgästföreträdare som bidrar i projektet med sin expertis inom fastighetsrådginving.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet och deltar i projektet med kunskap om organisation och samarbete inom en större offentlig myndighet.

Coor

Facility management. Bidrar i projektet med expertis inom att utför, leda och effektivisera servisverksamheter.

Tengbom

Arkitektkontor med fokus på hållbarhet som bidrar med erfarenhet inom projektledning av inredningsprojekt.

Strategisk Arkitektur

Arkitektkontor med engagemang för nära dialoger och som bidrar med erfarenhet inom projektledning av inredningsprojekt.

MER Arkitekter

Arkitektkontor med styrka inom VR och digital arkitektur som bidrar med erfarenhet inom projektledning av inredningsprojekt.

The Works

Arkitektkontor med fokus på kontorsmiljöer som bidrar med erfarenhet inom projektledning av inredningsprojekt.

IA

Inredningsarkitektur.se driver debatt och sprider kunskap om inredningsarkitektur

Tenant & partner

Juridik och Ekonomi. Har ett tydligt engagemang och ser stor potential till utveckling inom lokal-, fastighets- och arbetsplatsrelaterad rådgivning.

Region Halland

Har ansvar för det övergripande regionala arbetet som rör välfärd, social inkludering, skola och utbildning, sysselsättning, jämlik hälsa, integration och mångfald. Bidrar i projektet med erfarenheter inom komplexa projekt där många verksamheter ska samarbeta.

Agima

Projektrådgivning inom hållbarhet. Bidrar i projektet med sin kompetens inom att förenkla, effektivisera och underlätta samhällsutveckling för att stödja samhällsbärande infrastruktur.

Vink

Techbolag som bidrar med kompetens inom affärsstrategi, data/AI, automation, servicedesign och transformation.

Atrium Ljungberg

Fastighetsförvaltare. Med kunskap om att utveckla hållbara städer och fastigheter där människor ska leva och arbeta i många år framöver.

RP

Möbelförsäljare som medverkar i projektet med kunskap inom rekonditionering och återbruk av begagnad kontorsinredning.

Rekomo

Möbelförsäljare av begagnad kontorsinredning. Bidrar i projektet med kunskap inom rekonditionering och återbruk av möbler.

Input interiör

Återförsäljare av möbler och inredning. Input medverkar i projektet med bred kunskap om både produkter och producenter.

TMF

Branschutvecklingsverksamheten. Trä- och möbelföretagen arbetar med utveckling av cirkulära affärsmodeller och bidrar i projektet med sin kompetens.

Flokk

Producent av arbetsstolar och kontorsinredning. Arbetar sedan länge med fokus på hållbarhet medverkar i projektet med erfarenhet av EPD‐märkning av produkter.

Ogeborg

Producent av textila golv och mattor. Bidrar i projektet med kunskap inom golvområdet, hållbarhetsarbete och cirkulärt kvalitetssäkrade affärsmodeller.

Ludvig Svensson

Textilproducent. Arbetar med både klimatväv och textil för interiör. Bidrar i projektet med kunskap om textil i offentlig miljö.

Palats

Techbolag. Palats är en app som hjälper dig kartlägga befintliga inventarier eller byggmaterial med en lättillgänglig digital överblick. Medverkar med kunskap om verktyg för inventering av befintlig inredning.