Denna katalog är en lista över alla produkter som kan vara relevant i detta projekt. Det kan vara produkter från en inventering som skall återbrukas eller rekonditioneras eller helt nya möbler som eventuellt skall inkluderas i projektet. Listan kan fyllas på hela tiden och kan ofta även innehåller produkter som i slutändan inte används. Se bara till att alla som är aktuella har en fullständig beskrivning.
Litteran är projekt specifika och om du saknar ett produkt som har inventerats men inte littererats väljer du ”Lägg till från listan”