14 september 2022

Hållbar interiör har nu för första gången träffats IRL och det blev succé! Många kloka ord och idéer har delats i forskningsbiblioteket på Konstakademien genom tiderna och vi drog vårt strå till stacken i fredags med intressanta diskussioner och reflektioner.

Det blev en trevlig sammankomst då vi workshopat och reflekterat kring viktiga delar i projektets framdrift samt fått ta del av resultatet från steg 2. En viktig aspekt i projektet är att vi inte vill greenwasha och därför bjöd vi in en expert på området, Gustav Martner, kreativ chef på Greenpeace Norden.

”Om fem år kommer även andra aspekter av hållbarhet, som sociala och finansiella, att rymmas inom Hi logiken”

Gustav Martner, Greenpeace

Att vi fick ses IRL för första gången satte verkligen stämningen på workshopen. Vi träffades i Konstakademiens lokaler i centrala Stockholm som andas samma mentalitet som projektet står för: att bevara det som byggts och förädla i stället för att riva ut och köpa nytt. Inspirerande miljö och givande möten.

Vi spånade i grupper om vilka hinder och möjligheter som finns framför oss projektet och det resulterade i många intressanta reflektioner som kommer tas med i planeringen av fortsatt arbete.

Några av dessa som vi särskilt kan nämna är:

Nya internationella krav och regleringar, både ett hinder och en stor möjlighet för Hållbar interiör. På produkt-nivå kommer det just nu en hel del nya lagkrav, och det kommer sannolikt komma även på miljöer också. Nya krav skapar nya standarder som sedan behöver efterlevas och här kommer Hi in eftersom det inte är enkelt att efterleva nya standarder. Det finns här en möjlighet och ett tydligt behov om Hi certifieringen är kopplad till den nya standarden, men detta skulle även kunna vara ett hinder om Hi inte kopplar sig till lagstiftningen och hamnar på sidan av.

För den nya generationen finns en stor möjlighet med Hållbar interiörs logik eftersom unga personer idag är trötta på appar för hållbarhet, de är medvetna, kritiskt granskande personer, vet vad greenwashing är, och de har etiska krav. För dem passar det att det finns någon som fångar hela processen kring en interiör. Att utöka aspekter av hållbarhet till även social, etisk och finansiell hållbarhet är en bra väg för att nå dessa framtidens användare.

Vi ser dessutom stora möjligheter för Hållbar interiör att skapa samsyn och vara en brygga mellan alla olika aktörer och initiativ som finns idag och visa vad hållbarhet kopplat till lokaler är.

Under dagen spanade vi även framåt i tiden och på Hållbar interiörs fortlevnad, och diskuterade sannolikheten av flera olika påståenden. Ett påstående som alla enades om var:

”Om fem år kommer även andra aspekter av hållbarhet, som sociala och finansiella, att rymmas inom Hi logiken”

Vi ser fram emot att ta vidare detta i projektet framöver.

Dagen avslutades med en inspirerande föreläsning av Gustav Martner, kreativ chef på Greenpeace Norden, för att lyssna på hans personliga resa från reklambranschen till Greenpeace och en massa matnyttigt om greenwashing.

”De senaste åren har greenwashing och vilseledande miljöpåståenden ökat lavinartat och ändå har Konsumentverket endast lyckats utdela ett enda vite på tio år” Gustav Martner på Greenpeace.