14 september 2022

Under 2023 gör företaget Palats gemensam sak med hållbarhetsprojektet Hi som ny samarbetspartner och kommer att medverka under nästa steg i deras forskningsstudie. IT-företaget är ett välkommet tillskott vars kunskap och förståelse av inventariehantering möjliggör för en spännande expansion och utveckling.

Henrik Olausson, CEO på Palats hoppas att certifieringen som HI arbetar med ska bli ett riktmärke för alla i inredningsbranschen och att det ska ses som en självklarhet för alla att vilja certifiera i framtiden.

”Det största problemet som jag ser kopplat till inventariehantering i större organisationer och projekt idag är att det är svårt att göra hållbara val. Företag har ofta dålig koll på vilka möbler och inventarier de idag äger och det tar lång tid att samla in denna information. När informationen väl finns är det svårt att fatta klimatsmarta val då det finns begränsat med enkel vägledning”, säger Henrik Olausson.
 

Inventering av möbler i ett kontorsprojekt med Nora Velander

Det blir allt vanligare i de flesta sektorer att arbeta hållbart och med miljöcertifieringar, men inom området för inredning saknas riktlinjer, certifieringar och kännedom. Det skapar ett tomrum då expertis och kunskap är svår att inhämta på egen hand som aktör på marknaden. Något som projektet Hi hoppas förändra genom sin miljöcertifiering samt det digitala verktyget Hint, som snabbt och effektivt mäter användarens miljöpåverkan.

”Inom Hi har vi möjligheten att skapa en helhetslösning där de som arbetar med inredning får verktygen som krävs för att göra klimatsmarta val. Vi arbetar ständigt mot att göra det lika enkelt att använda befintliga produkter som det är att köpa nytt och med Hi har vi chansen att ta stora steg i rätt riktning”, menar Henrik om projektets förtjänster.

Om vi bättre förstår effekten av våra val blir det lättare att göra analytiska och medvetna sådana. Förhoppningen är att projekt som Hi ska bidra med vägledning och underlätta för företag och aktörer att arbeta med cirkulär hållbarhet och återbruk. Målsättningen är en omställning, där hela branschen arbetar mer aktivt med sin miljöpåverkan.

”Att samarbeta så som vi gör ger ett mervärde då vi tillsammans kan påverka utvecklingen. Att dela kontaktnät, utbyta erfarenheter och tjänster bidrar till expandering. Allt optimeras. Det är dessutom ett gott ekonomiskt incitament, om det går att motivera människor att arbeta tillsammans för en hållbar framtid, ekonomiskt. Det hoppas vi att fler ska förstå och vilja vara en del av i framtiden”, säger Henrik om samarbetet.

Palats är ett IT-företag som utvecklat en inventerings- och återbrukstjänst där du enkelt får överblick över dina inventarier och information kopplad till dessa. Palats inventerar, samordnar och behandlar byggmaterial, möbler och inventarier med syftet att enkelt uppskatta klimatavtryck.