6 december 2022

IT-tjänsteföretaget Agero är en av deltagarna som arbetar inom projektet Hållbar interiör och bidragit med sin expertis i arbetet med att utveckla det digitala verktyget Hint. Företaget har bred erfarenhet av att arbeta med digitala lösningar, ofta unika och skräddarsydda efter kunders särskilda behov.

Målsättningar och incitament för att delta i studien om hållbarhet har vilat på en förhoppning att projektet ska växa och vidga möjligheter för företag och aktörer att arbeta mer medvetet.

”Vi vill detaljera funktionerna. Om fler använder verktyget och certifieringen, ökar standarden. Det öppnar upp för fler möjligheter att bli bättre och förstå utvecklingspotentialen ytterligare. En målsättning som främjar alla aktörer och effekter jag själv verkligen hoppas på få se”, säger Patrik Frisk om Ageros arbete med Hi och Hint.
 

Patrik Frisk Agero
Patrik Frisk, VD Agero
Jan Saare Agero
Jan Saare, Agero

Hållbarhetsarbete som är ekonomiskt lönsamt

Agero hoppas att projektet som främjar cirkulär hållbarhet kommer bidra till ökad nytta för samhället på sikt. Nytta som genererar vinster för miljön och företagande, samt påvisar att det går utmärkt att kombinera hållbarhetsarbete med ekonomisk lönsamhet. Det ligger i allas intressen att arbeta mot en omställning där miljöfrågor och lönsamhet inte går i polemik, utan i stället främjar innovativa lösningar för de utmaningar vi står inför. Hi och Hint är ett sådant initiativ.

Jan Saare från Agero har arbetat som utvecklare i processen med att ta fram Hint. Han beskriver att det tidigt fanns en vision att arbeta efter en praktisk devis, där tydliga kriterier och mätbarhet var centrala för projektet. ”Vi ville skapa något förankrad i en reell bas. ”Substans och mätbarhet är viktiga faktorer för projektets trovärdighet. Även att projektet är ekonomiskt försvarbart och har rätt förutsättningar för att stå sig på egna ben. ”Det finns ett mervärde i att kombinera samhällsnytta med ekonomiska incitament. Det är sunt, det är vettigt och en rimlig utveckling om man vill uppnå förändring på riktigt, som fler kan delta i.”, menar Jan.

Ett verktyg för alla

En annan viktig målsättning med Hint har varit dess användarvänlighet och tillgänglighet. Det fanns tidigt en ambition hos arbetsgruppen att skapa ett verktyg för alla. ”Vi har byggt Hint med hela branschen i åtanke. Du ska använda Hint oavsett vilken förkunskap eller position inom företaget du har. Hint är till för inredningsarkitekten som planerar nästa projekt, likväl som för vaktmästaren, som inventerar och dagligen tar beslut om reparationer och underhåll. Det ska vara enkelt att använda, få översikt och förstå Hint. Så att alla på ett lätt sätt kan utföra sina arbetsuppgifter mer hållbart och klimatsmart”, avslutar Jan.

Certifiering som främjar positiv utveckling för en hel bransch

Patrik Frisk, VD för Agero vill se och hoppas att fler aktörer certifierar sig framöver och därmed främjar en mer ansvarsfull marknad på sikt. Förhoppningen är att få utveckla verktyget vidare i framtiden. ”Vi vill detaljera funktionerna. Om fler använder verktyget och certifieringen, ökar standarden. Det öppnar upp för fler möjligheter att bli bättre och förstå utvecklingspotentialen ytterligare. En målsättning som främjar alla aktörer och effekter jag själv verkligen hoppas på få se”, säger Patrik Frisk om Ageros arbete med Hi och Hint.

”Det finns ett mervärde i att kombinera samhällsnytta med ekonomiska incitament. Det är sunt, det är vettigt och en rimlig utveckling om man vill uppnå förändring på riktigt, som fler kan delta i.”, menar Jan.