6 december 2022

Hållbar interiör har tagit fram ett effektivt verktyg – Hint, som på några minuter mäter din miljöpåverkan och ger dig en indikation på om du är grön nog för en miljöcertifiering. Tjänsten är en del av projektets satsning på långsiktig hållbarhet inom inredningsbranschen.

Som en del i arbetet med Hållbar Interiör och projektets miljöcertifiering har tjänsten Hint utvecklats, ett verktyg som snabbt och effektivt mäter användarens klimatavtryck. Syftet med tjänsten är att underlätta arbetet mot en omställning där vi arbetar mer cirkulärt och med långsiktig hållbarhet, något som inte alltid är lätt att själv navigera. Med Hint får du en användarvänlig guide som hjälper dig på vägen och tar dig i mål.

”Vi gör miljövänliga inredningsprojekt enkelt,” säger Sascha Firle, IT-projektledare från Voidmark som arbetat med att utveckla verktyget Hint.

Sascha Firle
Sascha Firle

Hur använder du hint?

Användaren lämnar uppgifter om sin verksamhet, lokal och inventarier och får därefter snabbt ett färdigt resultat baserat på den data och information som lämnats. I resultatet får du svar på hur nära du är en miljöcertifiering, men du får även så mycket mer tack vare tjänsten som mäter en mängd aspekter och ger dig bättre översikt. Exempelvis kan du mäta ditt senaste inredningsprojekt för att få en prognos på hur miljövänligt projektet är. Verktyget visar vilka faktorer du bör ha i åtanke inför arbetet och om din preliminära planering uppfyller miljökriterierna. Men oroa dig inte, om ditt projekt får rött ljus vet Hint precis hur du ska fixa det. I ditt resultat går det enkelt att utläsa vilka delar som kan förbättras och hur du gör förändringarna. Du får en pedagogisk och tydlig översikt för din verksamhet samt tips och checklistor att följa, som hjälper dig utveckla den mot en certifiering.

Hint gör det lätt att tillsammans arbeta mer klimatsmart

Tjänsten hanterar allt från inventarier till långsiktiga planer för en lokal. På så sätt kan verktyget nyttjas för en hel verksamhet med tillhörande samarbetspartners. Det möjliggör exempelvis för inredningsarkitekter och hyresgäster, att se var de befinner sig i gemensamma projekt. Något som underlättar för alla parter då det finns full insyn och alla följer en gemensam planering mot certifiering. Hint är verktyget som förbereder hela er verksamhet för en klimatsmart omställning.

”Vi gör miljövänliga inredningsprojekt enkelt”, säger Sascha Firle, IT-projektledare från Voidmark som arbetat med att utveckla Hint. ”Det är transparant, intuitivt och tydligt. Och det bästa är att i slutet har du samlat in all dokumentation för att få en officiell miljöcertifiering, som endast behöver granskas av ett certifieringsinstitut.”

Testa Hint redan nu på hemsidan

I nuläget bygger Hint på principer och kriterier framtagna av RISE, Research institute of Sweden, som samarbetar med Hi i arbetet med miljöcertifieringen. ”Vi hoppas att och tror att fler aktörer ska vilja vara en del av Hi. Inse värdet och att det endast finns vinster att göra, med ett smart och användarvänligt verktyg som hjälper alla arbeta mot en certifiering”, säger Sascha Firle om verktygets funktion. Hint lanseras under 2023 på marknaden. Redan idag kan du testa verktyget på hemsidan för HI.