Genom att HI-märka din lokal får du ett intyg som bekräftar ditt företags långsiktiga hållbarhetsarbete och ett styrdokument för verksamheten som kan kommuniceras både internt och externt. HI-märkningen är ett kvitto på att verksamhetens lokaler bidrar till en bättre miljö.

Fyra steg till HI-märkning:

 1. Lär dig mer om HI-märkningen! All information om exempelvis miljökriterierna som måste uppfyllas finns i vårt Kriteriedokument. Du kan också utbilda dig genom att gå en kortare eller en längre kurs. Eller anlita en HI-coach som snabbt hjälper dig att komma igång.
 2. Anmäl intresse hos RISE! Det är certifieringsorganet RISE, the Research Institute of Sweden som genomför verifieringen och du behöver registrera lokalen via den här länken.
 3. Förenkla verifieringsprocessen! Om du vill kan du använda det digitala hjälpmedlet Hint. Hint är en app som underlättar datahantering. I den kan du enkelt samla in och ta ut information om alla delar i HIs miljökriterier. Hint innehåller också en direktlänk till RISE så att all nödvändig information för verifiering lätt kan överföras.
 4. Samla in data! Det är självklart också möjligt att använda verksamhetens egna förvaltningsrutiner eller appar, istället för Hint, så länge det går att få fram informationen på rätt sätt. Inför en HI-märkning behövs en avstämning med RISE om hur informationen ska överföras.

Vilken information behöver jag känna till om min lokal?

När du vill ansöka om HI-märkning behöver du samla in en del data om lokalen, till exempel om dess omfattning, ägarskap och energiförbrukning. Du behöver ha utfört en behovsanalys av lokalens användning och möjliga alternativa planlösningar. Material och fast inredning, samt dörrar och teknisk utrustning behöver åldersbestämmas. Om det inte redan finns kommer en inventering av all lös inredning att behöva utföras. Du behöver även uppvisa ett systematiskt arbete för förvaltning, avfall och transporter. I korthet behöver du

 • Beskriva omfattningen, dvs lokalen, dess yta, organisation och förväntad användning
 • Lokalens el-försörjning
 • Behovsanalys för funktion och planlösning
 • Utnyttjande
 • Lokalens anpassningsbarhet
 • Transporter av varor, tjänster och personal
 • Inköpspolicy
 • Hantering av avfall
 • Interiöra ytskikt, glaspartier, dörrar och fast inredning
 • Fast belysning inklusive energiprestanda
 • Elektronisk utrustning och vitvaror
 • Inventarieförteckning
 • Förvaltningsplan för inventarier där varje produkt ingår i en av fyra kriterier (länk till miljökriterierna/kriteriedokumentet)

Hint är en app som underlättar datahantering. I den kan du enkelt samla in och ta ut information om alla delar i HIs miljökriterier. Hint innehåller också en direktlänk till RISE så att all nödvändig information för verifiering lätt kan överföras.