18 oktober 2023

För att uppnå verklig hållbarhet i inredningsprojekt är det nödvändigt att adressera den obalans som råder på återbruksmarknaden. Att enbart fokusera på att det ska finnas en försäljning av återbrukade möbler är inte tillräckligt om majoriteten fortfarande rutinmässigt väljer att köpa nytt. Vi behöver både omvärdera vår syn på inredning som konsumtionsvara och aktivt främja återbruk inom interiöra projekt.

Många hyresgäster strävar idag efter en hållbar hantering av sin inredning, antingen genom försäljning eller donation. Tyvärr råder det en obalans på den sekundära marknaden, där utbudet överstiger efterfrågan. Denna obalans utgör ett utmanande samhällsproblem då inredning ofta betraktas som konsumtionsvara. För att kunna bedriva interiöra projekt på ett hållbart sätt är det nödvändigt att omvärdera vår attityd och istället aktivt främja intern återanvändning av befintlig inredning.

”Vi arbetar tidigt i våra projekt med att göra våra kunder medvetna om att det finns en växande återbruksmarknad med inredning av hög kvalitet. Samtidigt ser vi över eventuell inventering av kundens befintliga resurser. Indicum har en nära dialog med företag som arbetar med rekonditionering och vi märker ett ökande intresse för återbruk bland våra kunder” säger Marie Lindblad, inredningsarkitekt på Indicum.

Uppsala Vatten av Indicum Inredningsarkitekter, fotograf Christoffer Skogsmo.

”Vi hjälper företag med hållbara helhetslösningar för kontorsinredning. Det kan innebära att vi rustar upp och designar om möbler som redan finns eller hyr ut och kompletterar med återbrukad inredning” – Johnny Wallén, verksamhetsansvarig på Recycling Partner i Uppsala.

Arkitektkontoren har en viktig position och kan tillsammans med sina kunder verka för att driva mer hållbara interiöra projekt. ”Vi arbetar tidigt i våra projekt med att göra våra kunder medvetna om att det finns en växande återbruksmarknad med inredning av hög kvalitet. Samtidigt ser vi över eventuell inventering av kundens befintliga resurser. Indicum har en nära dialog med företag som arbetar med rekonditionering och vi märker ett ökande intresse för återbruk bland våra kunder” säger Marie Lindblad, inredningsarkitekt på Indicum. Hon menar att det är av stor betydelse att tidigt ta fram en tydlig bild av kundens behov för att kunna ge god vägledning tidigt i projekt.

En ökad kunskap och främjande av initiativ som syftar till att vitalisera marknaden för begagnad inredning och möbler är av högsta vikt. Obalansen på återbruksmarknaden leder till en situation där återförsäljare av begagnade möbler ställs inför stora utmaningar i att hinna ”fånga in” och hantera den stora mängd inredning som faktiskt finns att återbruka. I en tid präglad av överkonsumtion och snabbrörliga trender, är det av högsta vikt att identifiera och se potentialen i återbruk framför nyinköp.

RP har mångårig erfarenhet som återförsäljare av återbrukad inredning för kontor. ”Vi hjälper företag med hållbara helhetslösningar för kontorsinredning. Det kan innebära att vi rustar upp och designar om möbler som redan finns eller hyr ut och kompletterar med återbrukad inredning” säger Johnny Wallén, verksamhetsansvarig på Recycling Partner i Uppsala, och menar att synen på återbrukad inredning har förändrats från att ses som ett billigare alternativ till att värderas som bättre än nytt. Det är en positiv förändring men fortfarande återbrukas bara en bråkdel av den inredning som upplåts för avyttring.

Äldre modeller av vissa möbeltyper är ett typexempel på möbler som är svåra att hantera för företag som säljer återanvända möbler. Det finns helt enkelt ingen marknad för dessa möbler. Det är uppenbart att rådande syn på inredning utgör ett samhällsproblem. Attityden är att inredning är en färskvara som bör förnyas regelbundet. Denna attityd stärks av lågpriskedjor som till exempel IKEA. För att lösa detta problem är det nödvändigt med en förändring i inställningen till vad som anses vara stilfullt och funktionellt.

En ökad kunskap och minskat fokus på snabba trender krävs. Det är av yttersta vikt att skapa incitament och initiativ som kan öka efterfrågan på begagnad inredning och möbler, för att på så vis skapa en ekonomiskt hållbar situation för återförsäljare och utvidga utbudet på andrahandsmarknaden.

Läs fler HI-artiklar här!