3 februari 2021

Hållbar interiör heter den nya miljömärkningen för inredningsprojekt som kommer att säkerställa kvalité och hållbarhet i invändiga lokalprojekt. Märkningen kommer blir ett verktyg för inredningsarkitekter och andra som arbetar med interiörer. I hård konkurrens har projektet valts ut och stöds av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Inredningsarkitekter har länge saknat en miljömärkning för sitt arbete. Sedan gammalt är vi vana att använda oss av miljömärkningar för produkter, möbler och fastigheter. Möbelfakta, Svanen, Miljöbyggnad, BREEAM och LEED känner många till, men för ett helt inredningsprojekt fi nns i nuläget ingen miljömärkning. Därför känns det väldigt positivt med en satsning på miljöarbete inom interiöra projekt.


Med Hållbar interiör hoppas vi kunna synliggöra för hyresgästen vilka effekter återbruk, möbel- och materialval har på miljön. Med tydliga och konkreta mål kan vi säkerställa att varje projekt klarar de ställda kraven samt blir så bra som möjligt ur miljösynpunkt. Genom att erbjuda slutkunden en miljömärkning skapar vi ett värde i att satsa på hållbara interiörer.”
– Therese Löwstedt, inredningsarkitekt hos Indicum och projektledare för första steget av Hållbar interiör.

När en hyresgäst ska flytta till nya lokaler sker en hyresgästanpassning där fastighetsägaren kan välja att miljöcertifi era lokalen. Hyresgästen själv erbjuds däremot inte samma möjlighet att miljöcertifi era sin del av projektet, inredningen. Enligt en rapport från IVL (nr C 339) har skrivbord och skrivbordsstolar störst miljöpåverkan i ett kontorsombyggnadsprojekt. Vilket betyder att andelen återbruk av skrivbord och skrivbordsstolar är den enskilt viktigaste miljöfaktorn för att minska mängden avfall och koldioxidutsläpp vid en lokalförändring. Med andra ord behövs en övergripande miljömärkning som omfattar hela inredningsprojektet, från början till slut, där delar som återbruk, ytskikt, material, möbelval och energiåtgång ingår. För att skapa en hållbar framtid behövs en helhetssyn. Det räcker inte att tänka hållbart i enskilda delar om den totala kedjan inte är hållbar.

– Med Hållbar interiör hoppas vi kunna synliggöra för hyresgästen vilka effekter återbruk, möbel- och materialval har på miljön. Med tydliga och konkreta mål kan vi säkerställa att varje projekt klarar de ställda kraven samt blir så bra som möjligt ur miljösynpunkt. Genom att erbjuda slutkunden en miljömärkning skapar vi ett värde i att satsa på hållbara interiörer, säger Therese Löwstedt, inredningsarkitekt hos Indicum och projektledare för första steget av Hållbar interiör.

Märkningen Hållbar interiör kommer att vara anpassad för att fungera under hela arbetsprocessen i interiöra projekt, från förslag till upphandling. Målet med Hållbar interiör är att bidrag till de globala målen i Agenda 2030.