Om du vill köpa en licens genererar du en faktura här som du kan skriva ut och betala. Vi markerar de som är betald när pengarna har kommit in och kontaktar dig för att fördela licenser till de användare som du vill ge de till.