När du läser in en fil läggs de till på din inventarielista. Om du vill ersätta den befintliga inventeringen väljer du ”skriv över” istället. Du kan också välja att radera en lista och sedan skapa en ny.

Formatet för importen kan du läsa mer om in denna mall. Där finns också instruktioner och exempel om hur du skapar inventarielistor.