Här kan du skriva över alla inventarier som finns på denna lista med en helt ny lista, dvs i princip raderas den gamla och den nya ersätter den.