27 juni 2021

Hållbar Interiör är verktyget för den som vill genomföra en lokalförändring, en kontorsflytt eller kanske uppdatera en befintlig inredning med högsta möjliga hänsyn till miljön och hållbarhet. Som användare kommer man i kontakt med verktyget i tre nivåer.

Hållbar Interiör är ett verktyg för alla – från den nyfikna och miljömedvetna individen som önskar hjälp att göra rätt val, till den professionella upphandlaren, hyresgästen eller inredningsarkitekten som ser ett holistiskt värde i att miljöcertifiera en lokal eller ett kontor.

”Hållbar interiör kommer vara en sajt där användare enkelt och snabbt kan få en känsla för hur miljövänlig deras lokal eller befintliga kontor är och få tips kring vad som är viktigt att tänka på i förändringen av det. Men det kommer också var ett komplett verktyg för professionella för att utforma lokaler efter kriterier som ger en certifiering i tre nivåer”.
– Sascha Firle, ansvarig för Hi:s verktyg.

1. Locka till intresse

Den första nivån av verktyget är gratis och tillgängligt för alla, riktat till en nyfiken och eventuellt ovan användare som vill göra en lokalförändring eller är allmänt intresserad av hållbarhet kopplat till lokaler och interiör. Här får användaren en fingervisning i prioriteringar – exempelvis om lokalproducerat är viktigare än miljömärkta produkter. Helt enkelt tips för att agera mer hållbart.

2. Konkret guidning till möbleringsförslag

Verktygets andra nivå är en hjälp att guida inredningsarkitekter, hyresgästrepresentanter och andra som hjälper till med lokalförändringar åt mer specifika hållbara val. Denna användare har mer specifika krav och behöver konkret hjälp med att räkna på exempelvis hur man bäst gör en flytt, lokalförändring eller inventerar befintlig möblering. Här får användaren ett upphandlingsunderlag som värderar de val man gör på en enkel skala. Verktyget guidar vid inköp av inredning till önskad miljöambition och kravställning enligt LOU, för effektiv och enkel användning.

3. Utfärda certifiering av kontor och lokaler

Sista nivån handlar om att sammanställa underlag och information för att faktiskt certifiera en lokal eller ett kontor. För att utfärda en certifiering krävs specifika dokument enligt de kriterier som ska följas. Verktyget samlar allt detta och genererar ett certifieringsunderlag till användaren vilket senare kan godkännas av en officiell part. Användare kan också få hjälp att upprätthålla sin certifiering genom verktyget, om förändringar görs längs vägen.

 

Nu kan du få ett första smakprov av verktyget.