Välj det projektet som vi vill tilldela licens. OBS: du behöver kontroller själv att du inte tilldela flera licenser till samma projekt. Om ett projekt blir inaktiv går det att frigöra licensen och flytta det till ett annat projekt