Kriterierådet ansvarar för att HI-märkningens miljökriterier håller en hög ambitionsnivå och överensstämmer med de senaste vetenskapliga rönen om hållbara lokaler. Den övergripande målsättningen är att påverka branschens lokalanvändning så att den blir ännu mer hållbar.

>> Läs mer om Kriterierådet