HI-märkningen är en ISO 14024 typ-1 miljömärkning. Det innebär bland annat att den verifieras av en oberoende tredjepart, vilket garanterar hög trovärdighet. HI-märkningen har tagits fram i ett samverkansprojekt med över 30 aktörer från hela värdekedjan i branschen.

Tillsammans har de utformat miljökriterierna som märkningen baseras på. Den breda uppslutningen borgar för HI-märkningens relevans på marknaden.

Att återbruka möbler och inredningsprodukter innebär bevisligen miljö- och klimatvinster. Trots det har det inte funnits någon möjlighet att miljömärka en interiör med återbrukad inredning förrän nu.

HI-märkningen ger:

 • Ökat fastighetsvärde och marknadsföringsmöjligheter.
 • Hjälp till att uppnå hållbara mål.
 • Minskad klimat- och miljöpåverkan.
 • Minskade kostnader inom organisationen/företaget
 • Möjlighet att bedöma och prioritera lokaler och varor med hjälp av verktyget Hint.
 • Ett ökat ekonomiskt och socialt värde.
 • Stöttning av informations- och rapporteringskrav.
 • Trovärdighet genom tredjepartsgransking.

Med HI-märkningen får man långsiktig kontroll på sin inventarieförvaltning och ökad kunskap om maximalt resurs- och lokalutnyttjande.

HI-märkningen syftar till att:

 • Skapa energieffektiva lokaler med minskad energiförbrukning.
 • Använda förnybar energi.
 • Minska transporter och använda transportmedel med låga utsläpp och kollektivtrafik.
 • Minska utsläpp och öka den biologiska mångfalden.
 • Använda förnybara material.
 • Producera miljöer och produkter som är demonterbara och reparerbara.
 • Värna det cirkulära arbetet – se till att resurser som tagits ut stannar i systemet så länge det går.

Tre huvudpunkter

Med HI-märkningen får man långsiktig kontroll på sin inventarieförvaltning och ökad kunskap om maximalt resurs- och lokalutnyttjande. HI-märkningen fokuserar på återbruk och cirkulär ekonomi. Den består av tre huvudområden; Omfattning, Lokal-Organisation och Inventarier.

 • Omfattning beskriver lokalen eller lokalernas storlek, ålder och energiförsörjning, samt inventarier i förråd.
 • Lokal och Organisation verifieras genom 18 miljökriterier som berör organisationens planering och nyttjande av lokalen, drift, anskaffning av varor och tjänster, fast inredning och ytskikt.
 • Lokalens inventarier utvärderas och klassas enligt fyra principer.

Miljökriterier

För att klara HI-märkningen behöver den som HI-märker uppfylla 7 av de 18 miljökriterierna för Lokal och Organisation. Av resterande 11 miljökriterierna inom den här kategorin behöver 80% uppfyllas.

Dessutom bedöms inventarier i lokalerna (mätt i kg) enligt fyra principer. För att HI-märkningen ska godkännas behöver 80% av inventarier uppfylla någon av de fyra principerna som listas här nedan. Dessutom ska minst 60% uppfylla princip 1 eller 2.

Principerna är:

 1. Långlivad eller återbrukad möbel från eget bestånd. Hyresgästens egna inventarier som är minst 5 år gamla.
 2. Återbrukad möbel som inte kommer från internt bestånd. Möbeln ska ha använts av minst en tidigare brukare.
 3. Ny möbel som är miljömärkt. Godkända märkningar är Svanen, EU Ecolabel, Cradle to cradle, Möbelfakta, Bra miljöval, eller annan typ 1 märkning (ISO 14024).
 4. Special framtagna HI-krav för inventarier som inte är miljömärkta

Du kan också ladda ner det officiella Kriteriedokumentet för Hållbar Interiör som innehåller alla krav och en beskrivning av acceptanskriterierna och hur de kontrolleras.

Vill du redan nu anmäls ditt intresse för HI-märkningen, kontakta Kristin på HI kristin.ostberg@indicum.se