För Tengbom ligger projektet i linje med andra utvecklingsprojekt som pågår, t.ex. 100‐gruppen. Tengbom jobbar kontinuerligt med att utveckla både egna strategier och verktyg samt samarbeta med branschen för att starkare och bättre kunna styra hållbarhetsarbete i projekt.