Vi har tagit fram ett digitalt verktyg för att ge dig möjlighet att enkelt kunna se hur miljövänlig din lokal är. För att få en fullständig bild och så småningom möjligtvis certifiera lokalen behövs det mycket data, men vi vill göra det enkelt för dig att komma igång. Om du följer länken nedan får du med några enkla klick en återkoppling om hur hållbar just din lokal är. Vi kallar det här för en idéskiss.

Frågorna som vi ställer är naturligtvis en grov förenkling och vi har fokuserat på de aspekter som är viktigast att tänka på tidigt. Det är nämligen tidigt i processen som du kan påverka mest, framförallt om du gör en lokalförändring, men även när du vill certifiera en befintlig lokal är det viktigt att göra rätt val fram till certifieringen.

Om du väljer att fortsätta att använda verktyget efter idéskissen kommer vi guida dig genom alla steg fram till en certifiering, men du kan också skapa en inloggning till verktyget bara för att spara dina uppgifter utan att gå vidare och för att kunna dela resultatet med dina kollegor.

>> Följ den här länken om du vill utvärdera en befintlig lokal som den är

>> Följ den här länken om ni funderar på att göra förändringar eller flytta

OBS! Om du tycker att frågorna är svåra att svara på kan du läsa mer om frågorna i idéskissen för HI-verktyget här.