Första steget är en registrering som ger möjlighet att fullfölja certifieringen under en 12 månaders period till de vid registreringen giltiga kriterierna. Under denna registreringsperiod kan kunden skicka in sin ansökan för certifieringen när den vill. Om man överskrider 12 månadsperioden så måsta man skicka in en ny registrering mot då gällande kriterier. Vartannat år efter certifieringen krävs en återrapportering och efter 6 år krävs en omcertifiering. När man certifierar sin lokal så ska man leva upp till:

Övergripande kriterier

Kriteriedokumentet beskriver miljökriterierna som gäller för både lokaler och organisationer. En del av dessa kriterier är obligatoriska, vilket innebär att om du inte uppfyller dem, kan du inte få en HI-Märkning.

>kriteriedokumentet hittar du här (opens in a new tab)” rel=”noreferrer noopener” class=”ek-link”>>>kriteriedokumentet hittar du här

Inventering

alla inventarier ska inventeras men de som köpts in de senaste 12 månaderna ska inventeras med en högre detaljgrad

Inventarier

en viss andel av inventarierna behöver antingen vara återbrukad, miljömärkt eller HI-godkänt. Detta mäts över de 12 senaste månaderna vid certifiering och över de senaste 2 åren vid återrapportering.

Lokalernas inventarier utvärderas och klassas enligt en eller fler av fyra principer:

 1. Återbrukade från eget möbelbestånd (Princip 1),
 2. Återbrukade från annan användare (Princip 2),
 3. Miljömärkta (Princip 3),
 4. Hållbar Interiörs egna kriterier för möbler (Princip 4).
  För att uppfylla kraven för verifiering enligt Hållbar Interiör ska minst 80% (≥ 80%) av de
  totala inventarierna (i vikt i kilogram) uppfylla klassificeringen enligt någon av de fyra
  principerna. Dessutom ska minst 60% (≥ 60%) av totala inventarierna (i vikt i kilogram)
  uppfylla klassificering enligt princip 1 eller 2.

Dokumentation

Det räcker naturligtvis inte att bara svara på frågorna i kriteriedokumentet. Alla påståenden du gör måste stödjas med dokumentation som skickas till RISE. RISE kommer sedan att verifiera dessa påståenden.