logo

Nyhetsbrev?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av uppdatering, nyheter, notiser mm.

Skapa en HINT prognos – vid lokalförändring

Eftersom ni gör om eller flyttar har ni möjlighet att påverka många delar för att uppnå en hög hållbarhetsnivå. Besvara frågorna utifrån det du tror ni kan uppnå i den förändringsprocessen.

Värden anges på en skala från 1 till 100 och du kan antingen dra på reglaget eller ange ett värde. Du ser direkt i grafiken nedan hur det påverkar ditt resultat. Om det sammanfattande värdet i cirkeldiagrammet blir grönt (dvs är större ån 75%) ser vi stora möjligheter att du kan HI -certifiera din kommande lokal.

Hur miljövänlig kommer själva byggnaden som lokalen befinner sig i vara?

more info

I vilken utsträckning planerar ni långsiktigt för lokalen , dvs kommer den även att fungera vid förändringar i er verksamhet?

more info

I vilken omfattning kommer lokalen anpassas eller renoveras för er verksamhet?

more info

Till hur stor del kommer ni ta hänsyn till miljökrav när ni köper nya inventarier/möbler?

more info

I vilken utsträckning kommer ni att flytta med och fortsätta använda de möbler som ni har nu eller köpa återbrukade möbler?

more info

70%

Din lokal

Resultatet av din idéskiss syns i cirkeldiagrammet (över 75% betyder stora chanser att miljöcertifiera). Om du vill spara uppgifterna och fortsätta i verktyget anger du bara namnet på det pågående förändringsprojektet nedan och klickar på knappen. Då skapas automatiskt ett kostnadsfritt konto i Hållbar Interiörs digitala verktyg och uppgifternas sparas där.

Spara som:

button