logo

Nyhetsbrev?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av uppdatering, nyheter, notiser mm.

Skapa din idéskiss

Ställ in reglagen utifrån det du tycker stämmer bäst för din aktuella lokal.

Värden anges på en skala från 1 till 100 och du kan antingen dra på reglaget eller ange ett värde. Du ser direkt i grafiken nedan hur det påverkar ditt resultat. Om det sammanfattande värdet i cirkeldiagrammet blir grönt ser vi stora möjligheter att du kan HI -certifiera din lokal.

Hur miljövänlig är byggnaden som lokalen befinner sig i?

more info

I vilken utsträckning har ni en långsiktig planering för lokalen , dvs kommer den även att fungera vid förändringar i er verksamhet?

more info

I vilken omfattning har lokalen renoverats de senaste 12 månaderna?

more info

Till hur stor del har ni tagit hänsyn till miljömärkningar och cirkularitet när ni har köpt inventarier/möbler de senaste 12 månaderna?

more info

Vilken andel av de inventarier som ni äger är begagnade?

more info

70%

Din lokal

Resultatet av din idéskiss syns i cirkeldiagrammet. Om du vill spara uppgifterna och fortsätta i verktyget anger du bara ett namn för din lokal så att du känner igen det och trycker på knappen. Då skapas automatiskt ett kostnadsfritt konto till Hållbar interiörs digitala verktyg och uppgifternas sparas där.

Spara som:

button