27 april 2022

Hur kan ett hållbarhetsarbete i en lokal bedömas och fungera i praktiken? Efter ett år av intensivt arbete närmar sig forskningsprojektet Hållbar interiör äntligen svaren. Nu öppnar projektet dörren till plattformen som kan hjälpa hyresgäster och inredningsarkitekter att få en förståelse för hur faktorer kopplade till interiört hållbarhetsarbete sammanvävs. I det digitala verktyget Hint anges grundläggande information om en lokal. Denna fakta räknas sedan samman i en preliminär hållbarhetsprognos för byggnadens eller lokalens interiör.

Kreativa och affärsmässiga avväganden kopplade till hållbarhet i en lokal är inte alltid självklara. Med Hållbar interiörs verktyg Hint kommer det bli tydligare vad som påverkar och hur du bäst arbetar långsiktigt miljömedvetet med din lokal. Som utgångspunkt för detta har RISE, Research institute of Sweden utvecklat och sammanställt ett antal mätbara kriterier. De väger in drift, organisation, byggnad och inventarier och självklart är även andelen återbrukad inredning avgörande.

Med verktyget vill vi försöka guida alla inblandade längs vägen och nu kan man ta det allra första steget, Sascha Firle, IT-projektledare för Hint.

TESTA VERKTYGET HÄR!

– Vi är superglada över att äntligen börja få ut vårt arbete till aktörer i branschen. Det finns en stor efterfrågan på ett verktyg som Hint.  
Alla vill kunna agera mer hållbart, både hyresgäster och inredningsarkitekter, säger Kristin Östberg, inredningsarkitekt och initiativtagare till Hållbar interiör.

Parallellt med forskningsarbetet har ett antal pilotprojekt involverats för att praktiskt kunna testköra kriterierna i verkliga lokalprojekt. Resultaten från faktiska kontor och offentliga miljöer ligger sedan till grund för Hint som utvecklats av projektpartnerna Agero och Voidmark.
Här kan användaren i detta tidiga skede nu alltså få en förståelse kring vilka faktorer som väger tungt och som man kan ta hänsyn till i uppstarten av ett lokalprojekt.  
Hållbar interiör har som mål att påverka hela inredningsbranschen i en långsiktigt hållbar riktning och tar även fram en ny miljöcertifiering för interiöra miljöer.

– Men en certifiering är så mycket mer än ett intyg om att man uppnått en viss hållbarhet med sin lokal. Det är en lång väg dit och ett långsiktigt åtagande. Med verktyget vill vi försöka guida alla inblandade längs vägen och nu kan man ta det allra första steget, Sascha Firle, IT-projektledare för Hint.