logo

Nyhetsbrev?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av uppdatering, nyheter, notiser mm.

Skapa en HI prognos – vid lokalförändring

Eftersom ni gör om eller flyttar har ni möjlighet att påverka många delar för att uppnå en hög hållbarhetsnivå. Besvara frågorna utifrån det du tror ni kan uppnå i den förändringsprocessen.

Värden anges på en skala från 1 till 100 och du kan antingen dra på reglaget eller ange ett värde. Du ser direkt i grafiken nedan hur det påverkar ditt resultat. Om det sammanfattande värdet i cirkeldiagrammet blir grönt (dvs är större ån 75%) ser vi stora möjligheter att du kan HI -certifiera din kommande lokal.

Hur miljövänlig kommer själva byggnaden som lokalen befinner sig i vara?

more info

I vilken utsträckning planerar ni långsiktigt för lokalen , dvs kommer den även att fungera vid förändringar i er verksamhet?

more info

I vilken omfattning kommer lokalen anpassas eller renoveras för er verksamhet?

more info

Till hur stor del kommer ni ta hänsyn till miljökrav när ni köper nya inventarier/möbler?

more info

I vilken utsträckning kommer ni att flytta med och fortsätta använda de möbler som ni har nu eller köpa återbrukade möbler?

more info

70%

Din lokal

Resultatet av dina svar syns i cirkeldiagrammet (över 75% betyder stora chanser att miljöcertifiera). Om några månader kommer du kunna gå vidare till vårt verktyg härifrån och fortsätta processen. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om du inte vill missa när vi lanserar verktyget.

Tillbaka till startsidan

button