Ni har under kartläggningsfasen beskrivit er befintliga lokal i ett bas-scenario. Nu kan ni ange övergripande information om förändringar genom att lägga upp olika scenarier som är jämförbara med varandra. Under den här fasen tittar man och jämför olika koncept för att få hjälp när man letar efter en lämplig lokal. Frågorna i till scenarierna hjälper dig att förstå vad som är viktigt att tänka på från ett miljöperspektiv.

När ni har valt lokal och vet vilket scenario är mest troligt kan du markera det som favorit scenario och gå vidare till nästa steg som vi kalla genomförandefasen.