Indicums motiv till att driva projektet Hållbar Interiör är företagets engagemang i miljöfrågor och ett behov av att hitta en lösning på att arbeta hållbart med interiörer, och genom det förbättra de egna arbetsprocesserna.