Ange vad projektet och möjligtvis kommande märkning avser. Du listar först alla organisationer, alla byggnader och alla fastigheter som skall ingå och sedan kan du ange flera lokaler. Det krävs underlag (hyrskontrakt mm) för alla lokaler och fastigheter.