Om HI

Målet för projektet är att öka medvetenheten och minska miljöpåverkan genom att utveckla en certifiering för interiörer och ett verktyg som stödjer förändringsprocesser för interiörer.

Stora miljövinster och potential  

Enligt en rapport från IVL (C339) går det att spara minst 21 000 ton koldioxid per år i Sverige genom att återbruka lös inredning. Störst påverkan har skrivbord och skrivbordsstolar, varför andelen återbruk av dessa delar är den enskilt viktigaste faktorn för att minska mängden CO2-utsläpp vid en lokalförändring. 

 

Om Hållbar Interiör skulle används i 50 procent av de hyresgästanpassningar som sker varje år i Sverige och att andelen återbruk av just skrivbord och skrivbordsstolar i dessa projekt är 90 procent (det är vanligt att den typen av inredning går bra att återbruka) kommer vi se följande samhällsekonomiska effekter:

  • Minskat utsläpp med 9 585 ton CO2 ekv/år
  • Minskad mängd avfall med 2,97 ton/år
  • Ekonomisk besparing på 270 milj. SEK/år

 

Potentialen sträcker sig naturligtvis betydligt längre än skrivbord och skrivbordsstolar.

 

Hållbar Interiör
nora.velander@indicum.se