Hållbar interiör erbjuder det digitala hållbarhetsverktyget Hint som underlättar i resursmedvetna förändringsprocesser av interiörer. Hållbar interiör utvecklar också en miljöcertifiering som säkerställer att de långsiktiga och hållbara värdena uppfylls i en inredning.

Projektet har som mål att sätta en ny standard för hur en inredning värderas och hur rumslig gestaltning kan kopplas samman med cirkulära affärsmodeller och långsiktigt hållbara värden. Hållbar interiör är ett forskningsprojekt med stöd från Vinnova i steg 1, 2 och 3 genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Det finns bevisligen stora miljövinster att göra både gällande utsläpp av koldioxid och alstring av avfall genom att återbruka möbler och inredningsprodukter. Ändå finns ingen möjlighet att miljömärka en interiör med återbrukad inredning

Brist på krav väckte efterfrågan

Idag kan man miljöcertifiera det mesta som har med produktion och byggnation att göra. Det finns hårda krav kopplat till fastigheter och byggmaterial men när det kommer till byggnadernas innehåll – interiören – ställs det knappt några krav alls. Bristen på krav och tillgång till relevant information om interiörens miljöpåverkan gör det svårt för en verksamhet att göra hållbara val. Inte heller inredningsarkitekten och upphandlaren som vägleder en hyresgäst i ett inredningsprojekt har några speciella riktlinjer att förhålla sig till för att fatta rätta och medvetna miljöval som bidrar till långsiktigt hållbara värden

En uppsjö av miljöcertifieringar – ingen för inredningsprojekt

Det finns många miljömärkningar idag, som Möbelfakta för möbler och Miljöbyggnad, LEED och BREEAM för fastigheter. Men trots att inredningsbranschen har expanderat kraftigt och konsumtionen av möbler har ökat mycket de senaste tio åren finns ingen märkning som bedömer hela inredningsprojekt. 

Dags för förändring

Det finns bevisligen stora miljövinster att göra både gällande utsläpp av koldioxid och alstring av avfall genom att återbruka möbler och inredningsprodukter. Ändå finns ingen möjlighet att miljömärka en interiör med återbrukad inredning.
Den lösning vi har identifierat består av två olika delar: en certifiering och ett verktyg som stödjer certifieringsprocessen. En certifiering ger en hyresgäst en måttstock på interiörens totala miljöpåverkan. Verktyget visar på ett tydligt och enkelt sätt hur miljövänligt ett inredningsförslag är och hjälper både kunden och inredningsarkitekten att se konsekvensen av olika val. Företag saknar ofta policys kopplat till lokalförändringar i sina egna hållbarhetsmål. En certifiering för inredningsprojekt fyller därmed både ett behov och löser ett problem.