För att gå vidare och kunna göra en förststudie inför en lokalförändring behöver du först ha beskrivit din aktuella lokal. För det behöver du fylla i alla tre sidor som du hitta under knappen ”Basscenario”. Om du inte har någon lokal och interiör alls kan du bara fylla din bästa uppskattning av den framtida lokalen.

I detta steg behöver du fortfarande inte ha en full licens, men för att kunna fortsätta ytterliga kommer det att krävas.