I den här fasen gör du en nulägesanalys, dvs du beskriver du din aktuella interiör lite mer i detalj så som den är just nu. Vi kallar detta för ett bas scenario. För att skriva in den informationen väljer du det alternativet och fyller i alla tre sidor med frågor. Om du sedan fortsätter med en lokalförändring fungerar basscenariot som jämförelse med hur det var innan du påbörjade förändringen. Detta ger dig också en bra uppfattning om vad som kommer att ingå i certifieringen.

En förutsättning för certifieringen är att du har en inventering av dina befintliga dina befintliga möbler och andra inredningsdetaljer. Du kan börja med inventeringen nu, men det går även att komplettera med en inventering senare. Prata gärna med en partner så att du vet vad som är viktigt att tänkta på vid en inventering.

Ibland har man ingen lokal, ingen inredning och inget att kartlägga utan man skapar en helt ny lokal för en helt ny verksamhet, då går det bra att fylla i en uppskattning av din framtida lokal i ditt basscenario.

När du känner dig klar kan väljer du dom du vill fortsätta till en certifiering av din befintliga lokal, då ”Starta certifiering” eller om ni håller på med en lokalförändring, då väljer du ”Starta förändringsprojekt”.

Länk för att anmäla fel under testperioden: https://forms.gle/4gmHuWuy8SckkH517