Hittills har vi arbetad med scenarier, avsiktsförklaringar och uppskattningar, men nu skall vi sammanställa alla detaljer om er lokal och era inventarier. Det resultat som ni får i detta steg är i princip det som ni kommer få vid en eventuell certifiering utan att ni behöver sammanställa alla underlag och dokument som behövs för att kunna kontrollera era uppgifter. Det är först när ni går vidare och lämnar allt till kontrollorganet för certifieringen [XXX] som det materialet behövs.

Cirkeldiagrammet tar hänsyn till alla uppgifter som ni har fyllt i och i den takt som ni kompletterar uppgifterna blir det en bättre och bättre prognos. Samtidigt ser ni hur bra nu uppfyller det bas-scenariot som ni har valt under förra fasen. Var ni för ambitiösa tidigare eller överpresterar ni nu?

För varje segment finns det tips om vad som man kan tänka på eller förbättra under läs mer.