Det finns ett stort antal miljömärkningar. En del är väl etablerade som t.ex. Krav, medan andra är mer okända. För enskilda möbler finns märkningar som Svanen eller Möbelfakta, och för fastigheter finns certifieringar där fast inredning ingår. Trots att inredningsbranschen har expanderat kraftigt och att

Det finns ett stort antal miljömärkningar. En del är väl etablerade som t.ex. Krav, medan andra är mer okända. För enskilda möbler finns märkningar som Svanen eller Möbelfakta, och för fastigheter finns certifieringar där fast inredning ingår. Trots att inredningsbranschen har expanderat kraftigt och att
Det finns ett stort antal miljömärkningar. En del är väl etablerade som t.ex. Krav, medan andra är mer okända. För enskilda möbler finns märkningar som Svanen eller Möbelfakta, och för fastigheter finns certifieringar där fast inredning ingår.