Ange det du vet om din befintliga eller kommande lokal. Dina inställningar här är bara relevanta för din initiala prognos, du har senare möjlighet att jämföra olika val och bygga olika scenarier. Det du anger här hjälper även dina eventuella partner att ger dig rätt stöd.

Dina inställningar sparas hela tiden och du kan ändra och justera hur du vill. Om du vill att någon annan ska se vad du har gjort kan du dela ditt projekt genom att lägga till flera personer.