Du kan testa olika inställningar och se hur det påverkar hållbarheten på din framtida lokal eller vad du skulle kunna ändra på din befintliga lokal för att förbättra hållbarheten. Men kom ihåg att det är bara en ungefärlig uppskattning. Genom att gå vidare i verktyget får du en bättre och bättre bild över hållbarhet i din lokal, och samtidigt samlar du in relevant information. I slutet kommer du ha alla underlag för att kunna certifiera din lokal och du kommer också att ha en bra prognos för utfallet i certifieringen.