Alla rum och våningsplan som lokalen består av kan läggas in med namn och rumsnummer. Högerklicka på ett objekt för att ändra objektet eller lägga till flera. Alla rum har ett namn och ett rumsnummer, rumsnumret står i parenteser
bakom rumsnamnet. Du flyttar rummen och våningsplan enkelt genom att dra och släppa de. Den hieratiska beskrivningen tillåter t.o.m. att lägga in flera hus.

Om ett rumsnummer inte finns när du importera en inventering eller en möbleringsplan skapas rummet automatisk och läggs till i slutet av listan. Du kan editera och flytta rummet även efter importen.