Du har nu valt en lokal och en ambitionsnivå genom att välja ett scenario. Nästa steg är att fylla på med information om övergripande val kopplat till lokal. När du svarar på frågorna under övergripande hållbarhetsval kommer du se vad som är viktigt för att arbeta långsiktigt med hållbarhet i din lokal. Många saker kan du påverka nu.

I detta steg behöver du också bestämma vilken inredning du återanvänder och vilken som kommer köpas ny eller rekonditioneras.

Verktyget kommer att hjälpa dig att räkna fram din Hi poäng och prognos för Hi certifiering.