När alla punkter på den här lista är klara kan du gå till nästa fas. Vissa kräver att du genomför en aktivitet och efter den styr systemet att de bokas av.